Strona główna » Zespół

Poradnia stomatologiczna

lek. dent. Maciej Składowski

lekarz stomatolog ogólny
 • O lekarzu

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, ukończył specjalizację ze stomatologii ogólnej w 1997 r. Ukończył liczne kursy z implantologii i implantoprotetyki . W latach 1992-2007 prowadził indywidualną praktykę stomatologiczną. Współtwórca i właściciel przychodni specjalistycznej, stomatologiczno lekarskiej Dentomed STOMATOLOGIA i LEKARZE SPECJALIŚCI.

  Od lipca 2007 dyrektor przychodni Dentomed. Pod jego kierownictwem pracują lekarze stomatolodzy. Stale uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i sympozjach wprowadzając w życie nowoczesne techniki i materiały stomatologiczne, zdobywając, tym samym nowe umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

  W latach 2008-2012 uzyskał jedną z najwyższych liczbę punktów edukacyjnych wśród członków Śląskiej Izby Lekarskiej. Prywatnie zainteresowania: historia, uzbrojenie i broń biała, lotnictwo (były pilot szybowcowy), nurkowanie (licencjaOWDPadi), nordic walking.

 • Certyfikaty

lek. dent. Bartłomiej Składowski

lekarz dentysta
 • O lekarzu

  Ukończył kierunek Lekarsko-Dentystyczny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pracy stara się podejść kompleksowo do problemu pacjenta, kładąc największy nacisk na eliminację przyczyny. Nieustannie rozwija swoje umiejętności z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej, endodoncji i protetyki. Każdy przypadek traktuje jako wyzwanie, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

 • Certyfikaty

lek. dent. Natalia Kopycińska

lekarz dentysta
 • O lekarzu

  Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W stomatologii pasjonuje ją periodontologia oraz protetyka. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje aby zapewniać swoim pacjentom najlepszą opiekę zgodną ze światowymi standardami.

lek. dent. Kamila Szramowska

LEKARZ DENTYSTA
 • O lekarzu

  Ukończyła w 2012r. kierunek Lekarsko-Dentystyczny na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z oceną bardzo dobrą. Staże odbywała w różnych ośrodkach w Polsce. Szczególnie interesuje się zagadnieniami współczesnej endodoncji i protetyki. Dodatkowo zajmuje się leczeniem zachowawczym oraz stomatologią estetyczną.

  Jest młodą, zdolną lekarką, rozwijającą stale swoje umiejętności i wiedzę. Swoje doświadczenie i kwalifikacje zawodowe podnosi biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach stomatologicznych a zdobytą wiedzę wdraża w codzienną praktykę.

 • Certyfikaty

lek. dent. Agata Mikołajczyk-Cabaj

LEKARZ DENTYSTA
 • O lekarzu

  Absolwentka kierunku Lekarsko-Dentystycznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w 2014 roku. Praca stanowi jej pasję, dlatego nieustannie rozwija swoje zainteresowania w kierunku nowoczesnej endodoncji mikroskopowej, stomatologii estetycznej oraz mikrochirurgii.  Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach oraz warsztatach, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Certyfikaty

lek. dent. Tomasz Łaszczyk

lekarz dentysta
 • O pracowniku

  Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kierunku lekarsko-dentystycznego. Zawodowo doskonali się w zakresie chirugii stomatologicznej. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem, stale doskonaląc swoje umiejętności. Prywatnie interesuje się jazdą na rolkach, podróżami, kulturą i językiem hiszpańskim.

Poradnia reumatologiczna

lek.med. Ewa Starzyńska

Specjalista reumatologii
lekarz chorób wewnętrznych
 • O lekarzu

  Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

  W 1989 roku ukończyła specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Drugi stopień specjalizacji z reumatologii zdobyła zdając egzamin w 1992 roku.

  Doświadczenie kliniczne doskonaliła przez długi czas pracując na Oddziale Reumatologii. Swoją wiedzę stale aktualizuje uczestnicząc w kursach,kongresach i sympozjach w kraju i za granicą.

lek. med. Romana Złotoś-Adamczyk

Specjalista reumatologii
specjalista chorób wewnętrznych
 • O lekarzu

  Dyplom lekarza uzyskała w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach w roku 1989.

  Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych uzyskała w 1992 roku. W 1997 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Od 2009 roku posiada tytuł specjalisty reumatologii.

  Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i sympozjach naukowych.

dr n. med. Janina Wójcik

Specjalista reumatologii
lekarz chorób wewnętrznych
 • O lekarzu

  Dyplom lekarza uzyskała w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

  Stopień doktora nauk medycznych obroniła w 1983 roku. W 1978 roku uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych. W 1988 roku uzyskała tytuł specjalisty reumatologii. Ordynator Oddziału Reumatologii Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach.

  Uczestniczy w licznych zjazdach ,konferencjach i warsztatach naukowych w kraju i za granicą.

Poradnia leczenia chorób naczyń i chirurgii naczyniowej 

dr n. med. Ireneusz Warzocha

Specjalista chirurgii naczyniowej
specjalista chirurgii ogólnej
 • O lekarzu

  Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1995r. W 1999r. uzyskał tytuł specjalisty I-go, a w 2004r. II-go stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W 2005r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2008r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii naczyniowej.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. W latach 1997 – 2011 pracował w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej ŚUM w Katowicach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.

  Od stycznia 2012 roku ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Polsko – Amerykańskich Klinikach Serca w Dąbrowie Górniczej. Interesuje się sportem, turystyką i muzyką.

lek. med. Barbara Tomaszek-Słota

Specjalista angiologii
specjalista chirurgii ogólnej
 • O lekarzu

  Dyplom lekarza uzyskała w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej uzyskała w 1981 roku. W 1989 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Od 2007 roku posiada tytuł specjalisty angiologii.

  Przez wiele lat pracownik w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej ŚUM w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu badań układu naczyniowego doppler-duplex. Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w licznych zjazdach, sympozjach i kongresach naukowych Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Poradnia kardiologiczna 

lekarz Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg

Specjalista kardiologii
 • O lekarzu

  Dyplom lekarza uzyskała w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach. Staż specjalizacyjny odbywała w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Górnośląskiego Centrum Medycznego na Oddziale Kardiologii w Katowicach. Egzamin  specjalizacyjny z kardiologii zdała jesienią 2015 roku.

  Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i seminariach.

lek. med. Andrzej Pyrlik

Specjalista kardiologii
lekarz chorób wewnętrznych
 • O lekarzu

  Dyplom lekarza uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w roku 1998. Staż podyplomowy odbył w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach.

  Od 2001 roku pracuje w III Klinice/Oddziale Kardiologii SPSK nr 7 Szpitala w Ochojcu, od 2007 jako starszy asystent. W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty kardiologa. Ma otwarty przewód doktorski w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor publikacji oraz doniesień zjazdowych , uczestniczy w projektach badawczych w Klinice, zajmuje się kardiologią kliniczną ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii.

  Zainteresowania: dalekie podróże, muzyka, film.

lekarz Mateusz Ostręga

Specjalista kardiologii
 • O lekarzu

  Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Swoją wiedzę i umiejętności lekarskie rozwijam od 2008 roku pracując w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2014 roku ukończyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa.

  Zajmuję się pacjentami z różnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, najwięcej czasu poświęcając tym z niewydolnością serca i chorobą wieńcową. Specjalizuję się w zabiegach kardiologii interwencyjnej i elektroterapii, lecząc chorych z zawałem serca na terenie województwa śląskiego w Zabrzu, Chorzowie i Częstochowie oraz wszczepiając i kontrolując różnego rodzaju rozruszniki w tym resynchronizujące.

  Systematycznie aktualizuję swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, których jestem członkiem.

  Prywatnie cenię czas spędzony z Moją Rodziną a w wolnych chwilach oddaje się zainteresowaniom motoryzacji i geografii.

Poradnia neurologiczna

lek. med. Maria Szczepańska-Kasprzak

specjalista neurologii
 • O lekarzu

  Specjalista neurologii. Dyplom lekarza uzyskała w 1987 roku w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach.

  Po skończeniu studiów rozpoczęła specjalizację z neurologii. Najpierw uzyskała tytuł lekarza neurologa – pierwszy stopień specjalizacji a w 1996 roku uzyskała tytuł specjalisty neurologii.

  Od wielu lat pracuje w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Pracownia USG

lek. med. Danuta Szołtysek-Polczyk

Specjalista chirurgii ogólnej

Asystenci stomatologiczni

mgr Magdalena Cichy

Asystentka stomatologiczna
 • O pracowniku

  Absolwentka Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego – kierunek asysta stomatologiczna. Ukończone studia wyższe.
  Prywatnie lubi aktywne formy spędzania wolnego czasu i zgłębiać tajniki wizażu.

Katarzyna Widera

Asystentka stomatologiczna
 • O pracowniku

  Od 2004 w zawodzie asystentka stomatologiczna po ukończeniu Policealnego Studium Zawodowego.

  Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich Uczestniczy w kursach i szkoleniach z tematyki związanej ze stomatologią.

Dominika Janus

mgr zdrowia publicznego
 • O pracowniku

  Ukończyłam studia licencjackie w 2018 roku na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Higiena Dentystyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Studia magisterskie zakończyłam w 2020 r. na kierunku Zdrowie Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Środowiskowozależnych na tej samej uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie zdrowie i dobro Pacjenta. Jestem osobą zaangażowaną w swoją pracę, dodatkowo cechuje mnie empatyczność. Moje zainteresowania to badminton, manicure, gotowanie oraz jazda na nartach.”

Elwira Zachciał-Kmiecik

Asystentka stomatologiczna
 • O pracowniku

  Absolwentka Promedycznej Szkoły Policealnej. Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna. Swoją pracę wykonuję z wielkim zaangażowaniem i ciepłym podejściem do pacjenta. Prywatnie interesuję się sportami motorowymi i tańcem nowoczesnym.

Pielęgniarki/Asystentki stomatologiczne

Jadwiga Zając

PIELĘGNIARKA I ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
 • O pracowniku

  Absolwentka Liceum Medycznego w Siemianowicach Śląskich z roku 1983. Ukończyła Policealną Szkołę, gdzie zdobyła zawód asystentki stomatologicznej. Uczestniczy w kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje.

  Ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego.

  Prywatnie lubi spędzać czas na świeżym powietrzu i lekturę dobrej książki.

Obsługa rejestracji

Anna Boryczka

Obsługa rejestracji
 • O pracowniku

  Ukończyłam Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. (studia I stopnia- specjalność: komunikacja społeczna) Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe w szczególności te społeczne ( tzw. miękkie) – uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, wzbogacając swoją wiedzę, jak i rozwijając umiejętności praktyczne.

  Lubię pracę z ludźmi, z którymi na budowanie dobrych relacji pozwala mi m.in. otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność aktywnego słuchania, cierpliwość oraz życzliwość i wyrozumiałość.

  Ponadto lubię wieczory przy dobrej książce, spotkania z przyjaciółmi, wakacyjne podróże, kino i teatr. Nade wszystko jednak cenię sobie czas spędzony z rodziną.

mgr Izabela Stoniarska

Obsługa rejestracji
 • O pracowniku

  Kończyła studia licencjackie w 2013 roku na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Studia 2 stopnia kontynuowała w tej samej uczelni.

  Przewodnicząca STN Medycyny Środowiskowej i Profilaktyki. Od 2015 roku absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Zdrowie Środowiskowe.

  Uczestniczy w konferencjach naukowych ,szkoleniach i kursach. Promuje zdrowe odżywianie, aktywnie działa na rzecz zwierząt.