O sobie

Absolwent kierunku Lekarsko-Dentystycznego na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z 2013r. Zainteresowania zawodowe doskonali w kierunku nowoczesnej endodoncji, stomatologii estetycznej oraz implantoprotetyki. Zdobytą wiedzę uzupełnia na kursach i konferencjach naukowych. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem ciągle dążąc do perfekcji.

about_small_2

Dyplomy

← Zespół