Korony protetyczne

Korony to wykonywane w laboratorium odbudowy protetyczne pojedynczych zębów, cementowane na stałe do przygotowanego wcześniej zęba pacjenta. Zadaniem koron jest odbudowa znacznie zniszczonych lub utraconych tkanek i przez to przywrócenie prawidłowej funkcji narządu żucia. Korony, szczególnie w odcinku przednim, stosowane są również dla poprawy estetyki uśmiechu.

Wyróżnia się korony pełnoceramiczne, czyli wykonywane w całości z porcelany dentystycznej i cechujące się idealną estetyką, a także korony ceramiczne na podbudowie metalowej, gdzie na cienką warstwę specjalistycznego stopu technik napala kilka warstw porcelany.

Mosty

Most jest nieruchomym uzupełnieniem protetycznym odbudowującym braki zębowe, cementowanym w sposób trwały do filarów, czyli własnych zębów pacjenta. Most jest przymocowany w jamie ustnej na stałe, przez co zapewnia maksymalną estetykę, komfort oraz pewność siebie właściciela. Możliwe jest też zaprojektowanie mostów opartych na implantach, czyli sztucznych korzeniach wszczepianych w kość wyrostka zębodołowego, gdy warunki w jamie ustnej pacjenta uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnego mostu.

Licówki

Licówki stosowane są w celu poprawy estetyki uśmiechu w odcinku przednim łuku. Są to porcelanowe lub kompozytowe nakładki, przyklejane do powierzchni wargowej zęba. Zadaniem licówek jest nadanie idealnego koloru i kształtu zębów, szczególnie wielokrotnie wypełnianych, znacznie przebarwionych, posiadających defekty rozwojowe.

Protezy zębowe – szkieletowe

Proteza szkieletowa to ruchoma proteza częściowa, gdzie zastosowanie precyzyjnych elementów wykonanych z  dentystycznego stopu metali umożliwia znaczne ograniczenie zasięgu płyty protezy, oraz bardziej fizjologiczne przenoszenie obciążeń wywołanych przez siły żucia. Protezy szkieletowe gwarantują nieporównywalnie większy komfort użytkowania niż standardowe protezy akrylowe: nie spadają ani nie przesuwają się w jamie ustnej, są lżejsze, mniejsze, bardziej estetyczne. Niekiedy protezy takie mogą być stosowane do unieruchomienia rozchwianych zębów, przedłużając ich żywotność w jamie ustnej.

Protezy zębowe – kombinowane (bezklamrowe)

Protezy kombinowane to połączenie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych. Prace takie wskazane są szczególnie, gdy umiejscowienie tradycyjnej klamry znacząco pogorszyłoby estetykę uśmiechu. Proteza bezklamrowa składa się z części ruchomej, odbudowującej pojedynczy lub mnogi brak zębowy, oraz korony protetycznej założonej na ząb własny pacjenta, na której znajdują się specjalne mocowania. Dzięki zastosowaniu elementów takich jak zatrzaski, zasuwy czy teleskopy, uzyskuje się precyzyjne i niewidoczne połączenie, utrzymujące się w jamie ustnej lepiej niż tradycyjna klamra.

Protezy zębowe – stabilizowane na implantach

Protezy całkowite mocowane na implantach to rozwiązanie dla osób borykających się z problemem braku stabilizacji tradycyjnej protezy. Wszczepienie implantów umożliwia stworzenie zaczepu dla ruchomej protezy, dzięki czemu pozostaje ona na właściwym miejscu przez cały dzień, bez potrzeby stosowania klejów, podrażnień błony śluzowej oraz utrudnionej mowy czy spożywania pokarmów. Implantacja jest zabiegiem jednorazowym, w razie konieczności poszerzenia zasięgu, naprawy lub wykonania nowej protezy, wymienia się tylko ruchomą część, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów.

Protezy zębowe – akrylowe

To podstawowa, wciąż stosowana metoda leczenia częściowego lub całkowitego bezzębia. Jako rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, stosowane są także jako protezy tymczasowe, gdy pełne przywrócenie funkcji żucia wymaga leczenia kilkuetapowego, przygotowującego jamę ustną na zastosowanie uzupełnienia ostatecznego.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę!

Zadzwoń teraz

Lekarze

lek. dent. Maciej Składowski

LEKARZ STOMATOLOG OGÓLNY

lek. dent. Kamila Szramowska

LEKARZ DENTYSTA

lek. dent. Andrzej Kowalski

LEKARZ DENTYSTA

lek. dent. Joanna Krawczyk-Piwek

LEKARZ DENTYSTA

lek. dent. Wiktor ABŁAŻEWICZ

SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ